Doelstelling van de Stichting The Hungry Mind

De doelstelling van de stichting is breed:

bruggen slaan tussen lokale en internationale gemeenschappen in Den Haag. Mede gelet op de locatie waar de stichting haar activiteiten ontplloit richten die zich vooral op de gemeenschappen verbonden met de Internationale School van Den Haag (hierna ISH) en de deelgemeente Loosduinen.

Activiteiten:

  • Het bieden van een ontmoetingscentrum voor onder andere bezoekers van de ISH. We willen hen een warme plek in een voor hen onbekend land bieden en onderlinge contacten bevorderen.
  • Het bieden van ruimte voor activiteiten door derden; zij betalen een "inkomensafhankelijke" huur voor het gebruik van de accomodatie. Alle activiteiten staan op deze website vermeld onder de tabbladen "Upcoming Events" en "Ongoing Events" zomede op de kalender.
  • Het bieden van maatschappelijke stageplaatsen aan studenten van de ISH.
  • Deelnemen aan de Loosduinse Kunstroute.
  • Regelmatig aanbieden van een diner aan circa tachtig 65-plussers uit Loosduinen.
  • Ruimte bieden aan de ISH voor sociale evenementen en examens.

Een aantal activiteiten wordt in samenwerking met voetbalclub "Die Haghe"en de ISH georganiseerd. Dat past in het van het door haar voorgestane beleid onder de naam "Clubhuis van de Toekomst".

De gemeente vindt The Hungry Mind een goed voorbeeld voor dat beleid en THM was de eerste instelling die door wethouder K. Klein het onderscheidingsbordje op haar accomodatie geschroefd kreeg.